F

J

                       

                                                                — J
ja
S’usa incorrectament amb el significats de a l’acte, de seguida, d’una vegada, ara mateix,
immediatament: Acaba d’una vegada (no pas * acaba ja). Catalunya lliure, ara! (no pas
*ja!)
joguet
Castellanisme inútil admès per l’IEC. Tenim els equivalents catalans joguina, joc, jugueta:
L’àvia m’ha dut una joguina de València.
junt -> * junt a
Al costat de, a la vora de, vora de, vora, a tocar, tocant a, a prop de, arran de: La seu del
nostre partit és al costat de la delegació del Govern (no: junt a la delegació...). Els avions
volaven arran de costa.
jurat jurada
Enemic, enemic declarat, contrari, rival, adversari. La Isabel és la meva enemiga declarada
(no pas *enemiga jurada).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El teu comentari es publicarà quan haurà estat revisat.