F

D

                                                                   — D —
* decepcionar
Decebre. decaure, desagradar, desencantar, desenganyar, desil·lusionar, no agradar,
defraudar. Madrid no em va agradar. Estic decebut.
declarar
No s’ha d’abusar d’aquest verb en la introducció de les citacions textuals. En són sinònims,
d’acord amb el context, assegurar, assenyalar, dir, explicar, expressar, indicar, manifestar,
observar, reconèixer, revelar.
degut deguda -> * degut a
És un castellanisme en sentit causal. Hem de dir: a causa de, per culpa de, per raó de… A
causa d’una avaria, el barri antic es va quedar sense llum. No hi va assistir per raó de
l’edat.
de -> * de + infinitiu
És incorrecte l’ús de la preposició de + infinitiu per a expressar una condició; amb aquest
valor cal fer servir la conjunció si i un verb conjugat: Si continua el mal temps, suspendran
l’acte, en lloc de *De continuar el mal temps, suspendran l’acte.
* deixadesa
Feblesa, flaquesa, fluixedat, defalliment.
* demés
Altre, altra: Porta’m els altres llibres (no pas *els demés llibres).
* denodadament
Intrèpidament, abrivadament, amb coratge, valentament, amb moral, amb fermesa:
Lluitar amb coratge per la independència nacional de Catalunya.
* denodadat
Intrèpid, agosarat, abrivat, brau.
* denostar
Injuriar, infamar, insultar, omplir d’improperis, aporrinar, invectivar.
* deparar
Oferir, jugar, fer: Tots dos equips van jugar un gran partir (no pas *van "deparar" un gran
partit).
depenent / dependent
Depenent és el gerundi del verb dependre, invariable: la signatura del conveni continua
depenent de l’acord dels sindicats. No ho confonguem amb l’adjectiu dependent, que s’usa
sovint substantivat: el dependent de la botiga. Departaments dependents de Serveis
Personals. Personal dependent de l’ajuntament.
* desaire
Desatenció, rebuf, miquel, desfavor.
* desangelat desangelada
Fluix, sense gràcia, sense força, pansit, poc reeixit, musti, lànguid: La pel·lícula és una
adaptació una mica fluixa de la novel·la.
* descabellat descabellada
Desgavellat, absurd.
* descampat
Camp ras, camp obert, despoblat.
* descomposar
1. Descompondre, desfigurar, alterar la cara: Descompondre un polinomi. Tenia la cara
desfigurada per la por.
2. Desgavellar, desordenar, desorientar, desorganitzar: El Mandril va jugar molt
desgavellat a la segona part.
descuidar
Castellanisme admès pel DIEC amb el significat de "no tenir cura". Podem fer servir els mots catalans: no tenir cura de, desatendre, descurar, negligir: Descurar l’estil. Cada dia negligeix més els fills. Havia negligit molt la salut.
* desempenyar
Estrangerisme que substituirem per exercir, amb el significat de "acomplir un càrrec o una
feina". Segons el context, també podem usar ocupar, fer feines (o tasques) de,
desenvolupar feines (o tasques) de...: Va exercir l’ofici durant molts anys. Ha ocupat el
càrrec amb autoritat. Ha fet feines de documentalista a la televisió.
*despedida  
1 Comiat, adéu, acomiadament. Ex: El comiat va ser molt llarg.  
2 Comiat de fadrins -o de solters- (no “despedida”), adéu al celibat . Ex: Divendres hem d’anar a un comiat de fadrins.
*despedir 
1 No pensar més en quelcom, deixar-ho córrer, treure-s’ho del cap, llevar-s’ho del cap (Val). Ex: Ja us ho podeu treure del cap, anar d’excursió dissabte, si plou. No et pots tenir i vols anar a ballar? Deixa-t’ho córrer. A- Anirem enguany de vacances? B- Lleva-t’ho del cap!  
2 Acomiadar-se, dir adéu, dir a reveure, donar comiat (Mall). Ex: Ara us diem a reveure.    
3 Acomiadar, fer fora, despatxar, donar comiat, (desnonar, engegar Mall). Ex: Han anat a treballar sota l’amenaça d’acomiadar-los.  (No trobem gaire escaient aquest enrevessament de mots; seria més entenedor dir, p.e.: “Han anat a treballar perquè els van dir que si no ho feien els acomiadarien”).
* despotricar (= * dir pestes)
Malparlar, dir fàstics, dir penjaments: Malparla de tothom.
després -> * després de que
Després que, en acabat de.
* desquitar-se
Rescabalar-se, resquitar-se, revéncer, revenjar-se, tornar-s’hi: M’has guanyat, però em
revenjaré (no pas *em desquitaré).
* destornillar
Descollar, descargolar.
* desvari
Desvariejament, deliri: Ho va fer en ple deliri passional.
desvelar / desvetllar
Desvetllar significa "treure la son". Per substituir el castellà desvelar amb el significat de
"descobrir, revelar (alguna cosa amagada)" podem fer servir dissipar, aclarir: Aclarir un
dubte, un malentès.
dimitir
Renunciar un càrrec. És un verb transitiu que introdueix complement directe sense de: el
cap de premsa ha dimitit el càrrec. Ha dimitit el càrrec de secretari. I en sentit absolut: el
president ha dimitit.
* dineral, pastón
Dinerada, morterada, gran quantitat de diners.
dintre -> * dintre de poc
Adés, aviat, abans de gaire, d’ací a poc temps: Adés ho acabarem. Aviat vindrà. Abans de
gaire tot canviarà.
* disfrutar
Fruir, gaudir, xalar: Frueix d’unes bones vacances. Ell sí, que gaudeix de la vida.
Escoltàvem bocabadats gaudint una visió de camps i ocellades. Una contrada que gaudeix
d’un bon clima. Com te la xales, tu, ara que ets sol!
donar -> * donar-se compte
Adonar-se'n, remarcar.
donar -> * donat que
Atès que, atenent que, considerant que, havent esguard que: Atès que no hi podia assistir
el president, la conferència ha estat ajornada.
donar -> * donar un petó
Fer un petó.
dormir -> *dormir-se
Començar a dormir és adormir-se: No em puc adormir fins a la matinada, no pas *No em
puc dormir fins a la matinada. Insensibilitzar o anestesiar un membre és adormir: Abans
d'operar-lo el van adormir, no pas *el van dormir.
dormir -> *quedar-se dormit
Estar adormit, dormir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El teu comentari es publicarà quan haurà estat revisat.