F

El diari "El món" no canvia: a la llista negra!

En aquest article el diari El món torna a donar mostres de prepotència i menyspreu envers la nostra llengua.
Diu el subtítol: dispara una dona? Què vol dir?
Precisament aquí hi va una preposició ("a" o "contra")! Allò que es dispara és l'arma, no pas la dona. Tret que vulguin dir que l'home va agafar la dona i la va fer sortir disparada. Per tant: Un home d'uns 60 anys dispara CONTRA/A una dona...
Com que no ho han rectificat (després d'haver estat avisats de l'errada), els lectors es faran un fart de riure i surten altre cop a la llista negra. Que no tenen corrector?

NacióDigital fa malbé la llengua cada dia: a la llista negra!

Avui, en aquest article trobem aquesta frase genial, per començar: Una parella alerta que porta més de 15 hores esperant a ser traslladats
 (Podem veure com la parella d'una noia que ha tingut una nena porta el sac amb les 15 hores a dins)

Quina és aquesta llengua? Els catalans no "portem" el temps. Ho fem més simple: FA!
Una parella alerta que porta més de 15 hores esperant a ser traslladats? NO!
Una parella alerta que FA més de 15 hores QUE S'ESPERA QUE ELS traslladin!

Traducció d'altres errades al mateix article:
la parella d'una noia que ha tingut una nena? EL PARE D'UNA NENA! (M'ha costat d'entendre!)
que ens ubiquin en un altre lloc en breu? QUE ENS PORTIN AVIAT A UN ALTRE LLOC!
recent nascuts? NADONS!
ha tirat pilotes fora? HA FET L'ORNI! (Em pensava que ara parlaven d'un partit de futbol!)

Val més que tornin a escriure l'article. Aviat no s'hi entendrà res. Per tant, NacióDigital va a la llista negra!

El món no sap escriure català: a la llista negra!

Avui aquest diari es cobreix de merda: en un article hi ha tantes errades, que valdria més que el refessin tot. És aquest: http://elmon.cat/noticia/169454/margallo-rita-barbera-esta-molt-ferida-pero-no-fara-res-que-perjudiqui-al-partit-i-a-rajoy
Comencem amb el títol: ...perjudiqui al partit i a Rajoy.
Més enllà cometen la mateixa errada: que perjudiqui al partit o al líder 'popular'
I encara més avall: El PP honra als seus compromisos
Però n'hi ha de diferents: al que l'uneix una entranyable amistat 
I la més espanyola de totes:  Barberá es va baixar a Conca de l'AVE  Baixar-se!!!
 
El meu parer és que val més que tanquin el diari: fa befa de la nostra llengua. A la llista negra!

Mecanoscrit.cat diu que comparteix la llengua ESPANYOLA!

Quan us registreu a aquest web, rebreu aquest missatge: Qualsevol dubte o inconvenient que trobis, et demanem ens ho facis saber a info@mecanoscrit.cat
Ja comencem bé. Amb això, propi d'algú que pensa en espanyol, ja han ensenyat el llautó. No cal dir que els qui som catalans i pensem en la nostra llengua hauríem posat demanem que ens.

Però això seria poca cosa, comparat amb el que hem descobert a la sinopsi de la pel·lícula  La frontera final: Parlen de l'indi "Nube Roja"!
Tan malament es troba la nostra llengua, que no sabem com dir el nom d'aquest indi? Anem coixos de mots? Au, vinga! Això ja passa de mida!
I tenen la barra de posar que "comparteixen llengua" a la capçalera del seu web. És clar, s'han descuidat de dir quina, però en l'exemple que posem ja es veu ben clar: l'espanyola!
Per compartir la llengua espanyola, el web Mecanoscrit.cat tindrà un lloc permanent a la llista negra de webs anticatalanistes!

Mecanoscrit.cat entra a la llista negra altre cop

Darreres errades intencionades a les sinopsis de pel·lícules de Mecanoscrit.cat:

A El cavall torinès han descobert una nova capital alemanya: Berlí.

Star Trek: La nova generació – Temporada 5 – 5×21 La parella perfecta – The Perfect Mate continuen amb els seus tretze: ...el capità Picard trobi al seu amor...

A Un amic per a en Frank trobem  ...en Frank, qui té pèrdues de memòria... Aquesta errada suposo que no és tan malintencionada. Han sentit dir que qui és millor que que... Però no sempre és aixi. En aquest cas, allò correcte és que o el qual (més forçat). En aquest cas l'ús de qui fa pudor d'espanyol.

A Doraemon 2005 anime – Temporada 1 – 1×19 – La col·lecció de xapes! l'errada intencionada és ja al títol mateix, i es repeteix a la sinopsi: No com la seva, que és de xapes! La paraula xapa no és cap errada. Ho és voler fer entrar el clau per la cabota i dir-ne xapa del tap de les ampolles. Se'n pot dir tap d'ampolla o tap corona, mai això de xapa, que és un tros de metall, sinònim de planxa.

No cal dir que el web ha estat advertit de totes les errades i, com sempre, no les pensa esmenar. Per tant, a la llista negra!

La fal·làcia del llenguatge "no sexista"

Arran de la darrera espifiada --ens pensem que és intencionada-- del diari NacióDigital, volem insistir en el mal que fa a la llengua la política esquerrana i feminista del llenguatge anomenat "no sexista". La discriminació de la dona no ve pas de fer servir "home" a tot arreu, ni la discriminació de les gates --si n'hi hagués-- vindria de parlar dels "gats que hi ha pel carrer". Com que l'errada intencionada esmentada era l'ús de la paraula professorat (també sol anar acompanyada d'alumnat), comentarem el seu 'ús equivocat, segons el prestigiós lingüista i professor universitari Gabriel Bibiloni. En aquest article més complet, analitza tot el que té a veure amb allò que en podríem dir "discriminació de gènere". Aquí en reproduirem només el que té relació amb les paraules esmentades.

«Professorat» i «alumnat», castellanismes
A les llengües romàniques (i alguna altra com l'anglès) existeix una bona col·lecció de paraules formades amb un radical corresponent a un mot referent a un ofici, càrrec o dignitat i el sufix –at  (–at en francès, –ado o –ato en espanyol i portuguès, –ato en italià –ate en anglès). D'aquesta manera, les bases lèxiques marquès, rector, secretari, etc. produeixen les paraules marquesat, rectorat, secretariat i altres. El sufix –at procedeix dels sufixos llatins –atus i –atum, ja productius en aquella llengua (consulatus, magistratus), però la immensa majoria de les paraules que ara ens ocupen s'han format en alguna llengua moderna i després s'han difós per les altres, cosa que explica que el conjunt d'aquests mots sigui bàsicament el mateix en tots els idiomes, amb alguna mancança en els diccionaris catalans amb correspondència estricta amb la que hi ha en els diccionaris espanyols.
El significat bàsic d'aquestes paraules correspon a les nocions de funció, dignitat d'un càrrec o el fet mateix d'exercir aquest. És el que expressen les frases arribar al generalat, exercir l'almirallat, aconseguir un marquesat, continuar en el rectorat o aspirar a un lectorat. També, en el camp religiós, diaconat, presbiterat, episcopat, noviciat, pontificat, etc. Rectorat, triumvirat, secretariat, patronat o sindicat són també la mateixa institució relativa al rector, el secretari, el patró o patrons i el síndic o síndics (ordres del Rectorat). També per extensió semàntica alguns d'aquests mots es refereixen, a més, a un territori governat per una persona (califat, emirat, marquesat, priorat, sultanat, etc.) o per un sistema particular (protectorat), al temps que dura l'exercici d'aquest càrrec o govern i de vegades al lloc on s'exerceix (bisbat, rectorat). Encara hi ha algun altre significat que afecta qualque mot particular: un estat o comportament (anonimat, concubinat). Aquests són els significats d'aquestes paraules en totes les llengües.
Dues paraules mereixen comentari especial. Electorat en un principi significava la dignitat i el territori d'un príncep elector en el Sant Imperi. En temps moderns va significar el dret d'elecció (privar algú de l'electorat), i per metonímia va passar a significar en les diverses llengües el cos dels electors, entès com una institució col·lectiva. Un cas paral·lel, sorgit com el precedent en el segle XIX, és proletariat, classe proletària. Tanmateix, aquesta metonímia és un fenomen molt reduït entre les llengües europees i limitat pràcticament a les paraules referides. No hi ha un sufix pròpiament productiu de noms col·lectius.
L'espanyol és l'única llengua que dóna al mot professorat el significat de "conjunt de professors' (i el portuguès). En totes les altres (francès professorat, anglès professorate, italià professorato) té el mateix valor de generalat o almirallat (fa trenta anys que exercesc el professorat), i aquest és l'únic valor que en un català genuí hauria de tenir. Ben igual ocorre amb la paraula funcionariat, que, com en les llengües del nostre entorn, ha de significar només el càrrec i l'activitat del funcionari. Així mateix és només espanyol el nom col·lectiu empresariado, copiat també en català. Professorat, com a nom col·lectiu, va generar per paral·lelisme alumnat, una altra paraula en –at que no apareix a cap idioma llevat de l'espanyol, i ara també circula estudiantat, a imitació, naturalment i com sempre, dels usos castellans.
A més de castellanismes lamentables, aquests mots representen una fantàstica manera de desmanegar la llengua, com tots els recursos promoguts per la pruïja "no sexista". Imaginem que del conjunt de lectors d'un diari ens posam a dir-ne lectorat; del conjunt dels rectors de les universitats, rectorat; del conjunt dels ecònoms, economat; del conjunt dels interns, internat; del conjunt d'autors d'escrits anònims, anominat, i del conjunts de campions de la trencadissa lingüística, campionat. Desfem-nos, doncs, de les dependències i diguem i escriguem els professors, els alumnes i els estudiants, com fan —i sense cap problema— la immensa majoria dels europeus.

Nació Digital continua escrivint en catanyol. A la llista negra!

Nació Digital torna a entrar a la llista negra de mitjans que, amb supèrbia i menyspreu, no rectifiquen les seves errades. En aquesta ocasió, són del mateix articulista. Vegem-les:
Un subtítol d'una notícia del dia 5 de setembre diu: 
Creix la pressió en sectors mediàtics i polítics perquè el líder del PP es faci a un costat
Ja se'ls va advertir que era una traducció directa i literal de l'espanyol, i això vol dir que l'articulista, tot i haver "gaudit" de la famosa immersió lingüística, pensa en estranger i ho escriu així. Se'ls donaven diferents alternatives, en català: S'APARTI, o bé SURTI DEL MIG DEL PAS, o ES DECANTI. Han fet veure que no havien vist el comentari. Doncs aquí són, a la llista negra!
El dia 7, sota el títol Puigdemont: «Espanya ni hi és ni se l'espera», parlen del professorat. També varen ser advertits que això és una mostra del pretès llenguatge "no sexista", per no dir "dels professors", que seria el que caldria. Se'ls varen donar raons i explicacions del lingüista Gabriel Bibiloni i tot. Res a fer: ignorades. Això serà el tema d'una explicació ben extensa en una entrada vinent d'aquest bloc. De moment, Nació Digital torna a ser a la llista negra.

El món, altre cop a la llista negra per fer malbé la llengua

El dia 5/09 El món escriu en un titular: El PDC carrega contra ERC en motiu de la Diada.
Seria, no cal dir-ho, El PDC carrega contra ERC amb motiu de la Diada.
Com que aquesta errada ja va ser advertida no fa gaire, sense resposta per part del diari (ni tan sols no varen publicar el comentari), ben igual com ha passat en aquesta ocasió, tornem a posar aquest diari a la llista negra. S'ho mereixen, per orgullosos i per continuar fent malbé la llengua expressament.