F

P

                                                                                
                                                              — P —
                                                                         

* pack
Paquet: Compraré un paquet de quatre iogurts desnatats.
* palmar
Morir-se, anar-se’n al calaix (a l’altre món), dinyar-la, fer l’ànec.
* panyal
Bolquer.
* parabrises
Parabrisa.
* paradògic paradògica
Paradoxal.
* parafernàlia
Faramalla, aparat, pompa.
* paràl·lisi
Paràlisi, sense ela geminada.
* parranda
Tabola, barrila, gresca, xala, borina: Anar a fer borina (no pas *Anar de parranda). Li
agrada molt la gresca (no pas * Li agrada molt la parranda).
* pasmós pasmosa
Astorador, esbalaïdor, espatarrant, espaterrant, espantós, extraordinari, sorprenent, que
fa feredat: L’equip de futbol guanya amb una facilitat esfereïdora.
pasqua -> * fer la pasqua
Fer la guitza, fer la llesca, molestar, fer la punyeta, fer l’arquet.
* passada
Magnífic, meravellós, diví, espaterrant, extraordinari, estupend, fabulós, ben fet, bo:
Aquest cotxe és fabulós. La casa és molt ben feta. És molt bo aquest actor.
* passe
1.- Projecció: La projecció d’una pel·lícula (no pas *el passe d’una pel·lícula).
2.- Document que serveix per a poder entrar en un indret, espectacle o local, sense restriccions, o per a circular d’un lloc a un altre amb un mitjà de transport. Tinc un passi (no pas *un passe).
passar -> * passar-se de llest
Fer massa el viu, ser més llest que una daina, ser més viu que una centella, comptar els
pèls a la guineu.
* passar-se
Excedir-se, extralimitar-se, passar de ratlla, passar de rosca, fer-ne un gra massa: Noi,
has passat de ratlla! (no pas *t’has passat!).
* patejar
Córrer, resseguir, rodar, trepitjar, calcigar: Hem calcigat, resseguit, tota la Franja de Ponent.
* patós patosa
Estrangerisme lleig que n'hi ha que es pensen que no ho és. Cal substituir-lo per maldestre, malapte, graponer, carranc, talper, inhàbil, feixuc, pocatraça, poc afortunat, amb poca gràcia.
* patxorra
Gansoneria, flegma, cançoneria, ganseria, sorneria.
patxorra -> * tenir patxorra
No posar-se pedres al fetge, tenir el fetge gros, tenir molt de fetge, tenir un bon fetge,
prendre-s'ho a la fresca.
* paulatí paulatina
Progressiu, gradual
* paulatinament
Progressivament, gradualment, a poc a poc, de mica en mica, lentament.
* peató
Vianant, transeünt: pas de vianants.
* peatonal
De vianants, pas de vianants, carrer de vianants, zona per als vianants.
pegar
1. Enganxar (una cosa a un lloc).
2. Escaure’s (una cosa a una altra).
3. Fer (un crit). Engegar (un tret).
* pegatina
Adhesiu. *Pegatina i *enganxina no són mots correctes.
pèl -> * prendre el pèl
Enredar, enganyar, passejar-se, rifar-se, prendre la mida, aixecar la camisa: Com se’l
passeja, en Jordi, i ell no ho sap veure! (no pas *Com li pren el pèl...).
pena -> a penes
En són sinònims escassament, amb prou feines, tot just: Fa escassament 20 minuts que se
n'ha anat. Amb prou feines arribarem a ser vint. Tot just són les vuit.
pendent
Té gènere masculí. El pendent. Un pendent (no pas *la pendent).
pendó
Castellanisme admès innecessàriament pel DIEC en comptes de perdulari, viciós, depravat.
* percanç o * percance
Contratemps, tropell, percaç, soscaire.
perllongar / prolongar
Prolongar és "fer més llarg en durada o extensió".
Perllongar és "fer més llarga una cosa material afegint-hi una peça addicional", i també
és "diferir, retardar, deixar per a més tard, ajornar": L'execució del projecte s'ha perllongat
molt.
Amb el significat de "fer més llarg" farem servir prolongar, allargar.
Amb el significat de "fer més llarg en el temps" farem servir prolongar, allargar.
Amb el significat de "allargar-se" farem servir prolongar-se.
Amb el significat de "afegir una peça" farem servir perllongar, allargar.
Amb el significat de "diferir" farem servir perllongar.
Amb el significat de "allargar-se afegint alguna cosa" farem servir perllongar-se.
* pervindre
Avenir, esdevenidor, futur, venidor.
petó -> * donar un petó
Fer un petó.
* pillar
Castellanisme estúpid popularitzat per humoristes de fira a la televisió catalana.
Comprendre, copsar, capir, entendre, agafar, captar: Ahir vaig sentir les declaracions del
president, però no vaig captar tot el que va dir (no pas *no vaig pillar...).
pilota -> * fer la pilota (a algú)
Fer la gara-gara, llagotejar, llepar, fer el llepa: No ho deia pas de cor, sinó sols per fer-me
la gara-gara.
pit -> * trencar-se el pit
Fotre's de, riure's de: El Madrid perd en Samuel i a Barcelona tothom se'n fot perquè el
seu substitut serà Pavón (no pas *es trenca el pit).
* pitada
Escridassada, xiulada, esbroncada: El públic de l’estadi va saludar amb una xiulada
l’execució de l’himne espanyol.
* pitar
Els termes catalans equivalents són xiular, rutllar, funcionar, tocar el clàxon: En aquell
precís moment, l’àrbitre va xiular el final del partit. Les coses no rutllaven gaire bé: el
cotxe havia tingut dues avaries. El cotxe tocava la botzina perquè s’apartessin els
manifestants.
* plaç
1. Terme: Manllevar una cosa a llarg terme, a curt terme. Avui he pagat l'últim terme.
2. Termini: Espero que ho acabareu en el termini convingut. Ho podeu pagar al comptat o
a terminis.
3. Respit: Em donava sis mesos de respit per a pagar-me.
poder -> * poder amb
Expressió incorrecta amb el valor de superar, dominar, vèncer, avantatjar: Ell sol va
superar/dominar tots els altres (no pas *Ell sol va poder amb tots els altres). No va
superar/vèncer la malaltia (no pas *No va poder amb la malaltia).
* policial
Policíac. L'espanyol és un estat policíac.
polilla
Arna.
polla
Estrangerisme espanyol per anomenar el membre viril, penis, cigala, piu, pardal, titola, ocell, pixa,
carall: El ben porc em va ensenyar la titola (no pas *em va ensenyar la polla). Una polla és
una gallina jove.
pondre / posar
Pondre no s’ha de confondre amb posar. Pondre és passar, un astre, sota l’horitzó. També
és fer un ou: Les gallines ponen (no pas *posen) ous. El sol es pon (no pas *es posa).
* pormenor
Detall: No conec els detalls de l'accident. Amb tots els ets i uts (no pas *amb tots els
pormenors)
* pormenoritzar
Detallar, circumstanciar, enumerar, especificar, descriure, puntualitzar: La policia
espanyola ha fet una anàlisi molt detallada de la ideologia del PCTV-EHAK (no pas *una
anàlisi pormenoritzada).
portar -> * portar en volandes
Animar: El públic ha animat l’equip fins a la victòria (no pas *l’ha portat en volandes...)
portar -> * portar temps
És incorrecte l’ús del verb portar per a introduir expressions de temps. En són formes
correctes equivalents, d’acord amb el context, fer, ser, passar, transcórrer, trigar: Fa deu
anys que estudio Dret (no pas *porto 10 anys estudiant Dret). Eren al minut 44 (no pas
*portaven 44 minuts de joc). Ha trigat tres anys a veure’l (no pas *Portava tres anys
sense veure’l
).
posar -> * posar de relleu
Posar en relleu, fer ressortir, fer ressaltar.
posar -> posar fi
Són preferibles acabar, concloure, enllestir, finalitzar, finir, tancar.
posar -> * posar l’accent en
Posar èmfasi en, posar èmfasi especial en.
posar -> * posar roig
Enrojolar: La vergonya el va fer enrojolar (no pas *el va fer posar roig).
* posavasos
Rodal: Un rodal és una rodona de randa o de paper per a col·locar-hi gots o ampolles sobre
(no pas *un posavasos...).
* posicionar
Quan parlem en el sentit d’adoptar una posició davant d’un assumpte o prendre partit hem
de dir prendre posició, col·locar, definir-se, situar-se… Pel que fa al referèndum sobre el
tractat de la Constitució europea, els catalans nacionals ens vam definir pel no.
posposar
Aquest verb, escrit sense t a la primera síl·laba, no és sinònim de ajornar.
postura
Manera de col·locar-se una persona. Amb el sentit de "manera de pensar o actuar" hem de
dir posició: Abans cal aclarir les diverses posicions.
precisar
Precisar significa "determinar amb precisió". No té el significat de necessitar: És necessari
que vingueu demà (no pas *És precís que vingueu demà).
preferir
Verb que no ha de fer oblidar les expressions sinònimes estimar-se més, més estimar-se:
M’estimo més que m’ho diguis que no pas que m’ho amaguis. Semblantment, la
combinació és preferible tampoc no ha de fer oblidar la locució valer més: Val més que te’n
vagis abans que es faci fosc.
preocupar
És un verb transitiu, que no pot anar mai acompanyat del pronom li: La preocupa l’evolució
escolar dels fills (no pas *Li preocupa l’evolució escolar...).
preguntar
Preguntar és un castellanisme històric, que no ha de substituir l'equivalent demanar:
Demana-li què vol (millor que: Pregunta-li què vol).
* primo -> fer el primo
Fer el préssec, fer el ridícul, fer el pagès; deixar-se ensarronar.
* pringar
1. Enllardar, empastifar, enllefiscar: T’has enllardat la camisa (no pas *T’has pringat la
camisa).
2. Fotre’s, fúmer-se, fer-se fotre, fer-se fúmer, fer-se retratar: No volies viure sol? Doncs
ara et fots (no pas *Doncs ara a pringar).
3. Pencar: Tothom fa festa i nosaltres a pencar (no pas *nosaltres a pringar).
* pringat -> * estar pringat
Estar fotut, estar fumut, estar cardat, haver llepat, haver begut oli, haver tocat el rebre.
* pringós pringosa
Llardós, enganxós, enganxifós, llefiscós: Duc les mans llardoses. Has deixat el mànec de la
porta ben enganxós (no pas *ben pringós).
* privacitat
Confidencialitat, secret, privadesa, intimitat.
* propassar-se
Excedir-se, fer-ne un gra massa.
propi pròpia
És un estrangerisme l’ús d’aquest adjectiu, remarcant la identitat, en comptes de mateix o bé de la locució en persona: El mateix president ha saludat els manifestants. El president mateix ha saludat els manifestants. El president en persona ha saludat els manifestants (no pas *El propi president ha saludat els manifestants).
propòsit -> a propòsit
No té el significat de deliberadament, intencionadament, expressament, a posta, a gratcient, a dretes, a dretcient, exprés, expressament: Ho ha fet a posta (no pas *Ho ha fet a propòsit). És correcte quan vol dir "adequat a l’assumpte, al cas, de què es tracta": Una branca a propòsit per a fer-ne un bastó.
provar
1. Ésser indici, argüir: Aquestes concessions argüeixen la feblesa dels directors.
2. Emprovar: Es va emprovar el vestit de noces.
3. Atestar, donar testimoniatge: Les troballes arqueològiques atesten l’existència d’un
poblat ibèric.
4. Degustar, tastar, fer el tastet: Tastar un pastisset de pinyons. Tastar una salsa.
pujar / apujar
És un estrangerisme l’ús de pujar amb el significat de "fer que una cosa pugi", en comptes
d'apujar: El supermercat ha apujat els preus (no pas *han pujat els preus). Quan es faci
clar, apuja les persianes (no pas *puja les persianes). Apuja el volum del televisor (no pas
*puja el volum).
* pulveritzar
Polvoritzar. En sentit metafòric podem dir fer miques.
* puntillós puntillosa
Picallós, molt susceptible, puntós, tossut, obstinat, ressentit: No has de ser tan venjatiu:
oblida't de les coses que van passar fa vint anys.
* putejar
Tocar la pera, tocar els collons, tocar els ous, tocar allò que no sona, emprenyar, empipar,
empudegar, fer la vida impossible, mortificar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El teu comentari es publicarà quan haurà estat revisat.