F

M

                                                             

                                                                           — M
* malograt malograda
Malaguanyat.
* mantequilla
Mantega.
* marica maricón mariquita
Culer, sodomita, doneta, efeminat, marieta, cosó, faldilleta, del ram de l’aigua.
* mariconada
Una acció indecent, deslleial o mancada de moral és una jugada, mala jugada, mala
passada, putada o porcada.

marxa
Castellanisme admès per l’IEC. Gresca, trempera, delit, ànim, empenta, valentia, festa,
diversió, alegria:
L’Anna és molt de la gresca: sempre balla (millor que: té molta marxa).
marxar
Caminar en general, caminar amb un cert pas. Executar un vehicle o una màquina els moviments que li són propis; funcionar. Aquestes accepcions són correctes. No ho és la que introdueix el DIEC, com a sinònim d'anar-se'n. És una espanyolada. Així direm Ja te'n vas? (no pas *ja marxes?). O bé Ens n'hem d'anar (no pas *Hem de marxar).
* marron
Contratemps, obligació que no ve de gust.
* marxós marxosa
Graciós, tabolaire, amb molta trempera, que li agrada la xerinola, fester, divertit, disposat
a divertir-se: Ets una noia amb molta trempera
(no pas *molt marxosa). Sou molt divertits
(no pas *molt marxosos).
mateix
És correcte quan és adjectiu: la responsabilitat recau en la mateixa persona que va
ordenar-ho
. És un calc sintàctic de l’espanyol quan es fa servir com a pronom: *redacteu
un ban i envieu una còpia del mateix a tots els departaments
. L’alternativa, en aquest cas,
és: envieu-ne una copia. En altres casos podem fer servir els pronoms hi, la, etc.
mateix -> * donar el mateix
Tant li fa, tant li feia (no pas *donava el mateix).
* matxacó matxacona
Pesat, enutjós, enfadós, corcó, paparra, plepa, borinot.
* medir
Fer, amidar, mesurar, tirar: Aquest envà fa sis centímetres de flux (no pas *medeix sis
centímetres). Cal que mesureu bé les vostres paraules (
no pas *Cal que mediu bé les
vostres paraules). Aquesta peça de roba tira vint metres (
no pas *medeix vint metres).
Quan fas d’alçada? (
no pas *quan medeixes d’altura?). Amidar la llargària d’una paret (no
pas *medir la llargada d’una paret).
melena
Una melena és "l’evacuació per l’anus de sang digerida, llefiscosa i de color negre,
conseqüència d’una hemorràgia digestiva alta".
No té el significat de cabells llargs, cabellera, crinera, serrellera: La serrellera d’un lleó (no
pas *la melena d’un lleó). En Pere duu els cabells llargs (no pas *té melena).
mel -> * miel sobre hojuelas (sic)
Barbarisme gens honorable, propi de catalans colonitzats, escoltat a la seu del Parlament
de Catalunya (27/4/2005), per bé que seguit de l'excusa analfabeta "com diuen a Madrid".
L'equivalència catalana és: encara millor, ésser oli en un llum.
menjar -> * menjar-se un marron
Carregar la culpa d’un delicte, d’un fet: Sempre carreguem les culpes nosaltres (no pas
*nosaltres sempre ens mengem els marrons).
mentre
No s’ha de confondre amb mentre que ni amb mentrestant. La conjunció mentre
introdueix una frase que expressa una acció simultània a la que expressa la frase principal.
Significa "durant el temps en què": Mentre tu plomes el pollastre, jo encendré el foc.
mentre que
No s’ha de confondre amb mentre ni amb mentrestant. Mentre que és una conjunció
adversativa, usada per contraposar dues accions o dos fets: El teu germà és molt
obedient, mentre que tu no creus gairebé mai.

mentrestant
No s’ha de confondre amb mentre ni amb mentre que. Mentrestant és un adverbi que
apareix aïlladament, separat de la frase per una pausa. Significa "durant el temps en què
s’esdevé alguna cosa": Tots treballàvem; i tu, què feies, mentrestant?. Els jugadors
s’entrenaven; mentrestant, l’entrenador feia la conferència de premsa
(no pas *Els
jugadors s’entrenaven mentre que l’entrenador feia la conferència de premsa
).
metxa
Floc, ble (de cabells): Porta flocs de cabells de color blau.
* menudència
Fotesa, insignificança, menudesa, minúcia, minuciositat, petitesa, poquesa.
mida -> * a mida que
A mesura que, com més... més: A mesura que el tren corria, les cases es feien més
petites. Com més corria el tren, més petites es feien les cases.

mig mitja -> a mitges
No és correcte usar aquesta expressió en comptes de a mig fer. Direm: Ha deixat la feina a
mig fer. Totes les obres són a mig fer; no n’hi ha cap d’acabada.
L’expressió a mitges
significa "entre dos" o bé "no del tot".
mimar
Mimar és "imitar exactament algú o alguna cosa". Tots els altres significats que es donen a
aquest verb són castellanismes, i aleshores cal substituir mimar per acaronar, acotiar,
amanyagar, aviciar.

* mogolló[n]
Munt, pilot, merder, pila, gran quantitat, fum, fotracada: Hi havia un munt de gent (no pas
*mogolló de gent)

morat * posar-se (o fotre's) morat
Treure el ventre de pena, treure el ventre de mal any.
morbo
1. Emoció, interès, suspens.
2. Tafaneria, curiositat, ganes de saber, morbositat: Ho volem saber per satisfer la nostra
tafaneria (
no pas *per satisfer el morbo).
moreno * posar-se moreno
Colrar-se, embrunir-se, bronzejar-se.
mosca * estar mosca
Estar escamnat.
mosca * estar amb la mosca darrere l'orella
Ensumar (flairar) alguna cosa.
mosca * per si les mosques
Per si de cas, si de cas, si per cas.
* mosquejar-se
Enrabiar-se, emmurriar-se, disgustar-se, empipar-se, emprenyar-se: El públic ha
començat a disgustar-se (
no pas * ha començat a mosquejar-se).
* mullit mullida
Tou. Quin matalàs més tou.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El teu comentari es publicarà quan haurà estat revisat.