F

E

                                                                         — E —
* embaucar
Engalipar, entabanar, ensibornar, ensarronar.
empalagós empalagosa
Agafatós, apegalós, confitat, embafador.
* empenyar-se
Entestar-se a, entossudir-se a, obstinar-se a, insistir a.
emplaçar
És sinònim de situar. No és correcte en frases com: *la Comissió de Govern emplaça el
senyor X perquè comparegui…
Hem de fer servir citar.
* empotrar
Encastar. Un armari encastat, no pas *empotrat.
* encandilar
Enlluernar, esbalair, fascinar, encegar, atiar.
endegar
Endreçar, encarrilar, donar a alguna cosa una direcció adequada… Endegar l’empresa. No
és correcte en el sentit de començar o engegar. Hem de dir: estan organitzant la propera
campanya electoral.

* engatussar
Albardar, embetumar, encerar, engalipar, engallinar, ensibornar, entabanar, guarnir: T’has
deixat ben guarnir
.
* engorro
Destorb, nosa, embaràs, enfarfec, entrebanc.
* engorrós engorrosa
Enutjós, dificultós, molest, enfadós, que fa nosa.
* enriure’s
La forma pronominal del verb riure és riure’s, no pas *enriure’s.
enrotllar
Castellanisme admès per l’IEC. Xerrar, predicar, embolicar-se, fer durar, allargar-se, estendre’s excessivament, romancejar, repetir les mateixes coses.
entorpir
Castellanisme admès per l’IEC. Entrebancar, destorbar, encallar, fer nosa, dificultar,
enterbolir: El fred dificulta el moviment dels dits. La brolla entrebancava la marxa. La calor
enterboleix la ment.

* entranyar
Comportar, implicar: Això comportarà un desastre.
entrega
Castellanisme admès per l’IEC. Lliurament, remesa, tramesa.
entregar
Castellanisme admès per l’IEC. Lliurar, trametre, fer a mans, enviar, donar, repartir,
adreçar, portar.

entrenar
Amb el significat de "preparar-se físicament per a una prova esportiva" és pronominal. Cal
dir: Els jugadors s’entrenen cada dia (no pas *els jugadors entrenen cada dia)
* escabullir-se
Esmunyir-se, escapolir-se.
* escarbar
Furgar, gratar.
* escaquejar
1. Fugir de la feina, escapolir-se, esquitllar-se, esmunyir-se, defugir la feina, fer-se el
longuis: No us esquitlleu. Quan hem de fer els vidres, En Pere sempre s’esquitlla.
2. Evitar, defugir, esquivar, fugir d’estudi: Ara no fugis d’estudi!
* escuet escueta
Escarit, concís: Va fer un parlament molt escarit. La nota era concisa. No ha divagat gens,
ho ha explicat d’una manera molt escarida.

* esmerar-se
Mirar-s’hi, remirar-se, posar cura, fer amb cura, aplicar-se: Quan facis un altre treball,
vejam si t’hi mires més. Ha posat molta cura en la confecció del vestit.

espera -> * en espera de, a l’espera de
Són construccions correctes equivalents: esperant, mentre + esperar: Mentre esperen els
resultats de l’anàlisi...
(no pas *A l’espera dels resultats...)
esperpent
Castellanisme admès al GDLC. Absurditat, disbarat, bestiesa, estupidesa.
esperpèntic esperpèntica
Castellanisme admès per l’IEC. Absurd, boig, foll, ridícul, insensat
* espònsor
Patrocinador.
estant, estanteria  
Castellanisme admès per l’IEC. Prestatge, prestatgeria.
estar -> * està clar
És clar, és ben clar que.
estar -> * estar al caure
Estar a punt, estar per caure, estar si cau no cau.
* estragar
Fatigar, baldar, esllomar, rendir, rebentar, aixafar: Els gossos han quedat aixafats,
empaitant-lo. Estic baldat quan arriba el vespre.

estratagema
És un mot de gènere masculí: Un estratagema és un artifici emprat per a enganyar
l’enemic, un adversari, etc
(no pas *una estratagema).
estratega
En masculí és estrateg; en femení, estratega.
* estrellar
Estavellar.
* excomulgar
Excomunicar.
excusar
No és correcte *excusen la seva assistència. Hem de dir: s’excusen per la seva absència.
existir -> existeix
Se’n fa sovint un ús abusiu: *no existeix cap desperfecte a la vorera. Hem de dir: hi ha.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El teu comentari es publicarà quan haurà estat revisat.