F

Temps compostos: concordança del participi

En català, fem concordar el participi amb el complement directe. Malauradament, s'està perdent aquesta manera de dir. I l'hauríem de recuperar. En els temps compostos, el participi concorda amb el pronom acusatiu de tercera persona (el, la, els, les):
Per exemple, parlant de llibres, podem dir: "Aquests ja els he llegits" o parlant de sabates, dir "Les d'hivern ja me les he comprades". En aquest segon, concorda en gènere i nombre. 

Saps si ha vingut la Maria? Sí,  l'he vista al pati. 
En contextos en què el temps compost va seguit d’un infinitiu, també es fa la concordança si el
pronom s’anteposa al conjunt verbal, amb independència que el pronom ho pugui ser del verb
en infinitiu: No l’ha deguda conèixer, No les hem pogudes agafar, No les hem volgudes castigar.


També podem fer servir l'auxiliar "ser". Exemples : "Sóc vist els teus fills" o "Els sóc vistos" o "Els som vist" o "Nosaltres els soms vistos". Ara això ja no es sent gaire- Potser ja és com un arcaisme. La meva àvia, però, ho deia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El teu comentari es publicarà quan haurà estat revisat.