F

Com escrivia en català un nen de Girona sense haver-ne estudiat

  Un nen de 10 anys, el 1947, feia teatre de titelles
Guiñol: "El mentide"
1Part

  Giñol   - No se a un saficat li Sidru li vulia explicar que nes am mol cuydadu perque corra un mentider.
  Isidru   - ¡Ola! Guiñol que fas parquí.
  Giñol   - Mira ta estaba esparan par esplicarta ca currabia un home molt lleig sembla al dimoni.


  Isidru   - ¿El dimoni? Verge Santisima!
  Giñol   - Nouse seguramant que u deu seru.
  Isidru   - ¡Hay!hay!hay! yo ting po dal dimoni man dit que semble un cabrit y te unas bañas mol llargas.
  Giñol   - No tingas po nirem tots dos juns sempre que pudem.
  Isidru   - ¡Hay!¡hay!¡hay! quesallo que ramou? ¡marchem! ¡marchem!
  Giñol   - No se pas a un vos anar no beus que en sem perdud.
  Isidru   - Buenu ya ma nanire tot sol.
  Giñol   - No tan racordas que em dit que niriam juns.
  Isidru   - No no man recordu pas.
  Giñol   - No tan recordas, mentidé. Mira el pillu ya u veuras cuan ell estigui am mans del mentidé no l'anire pas a salva.
  Isidru   - ¡Hay! ¡hay! som vist una sombra ¡hay! Man bach.
  Giñol   - Goita es veu que aquella sombra que veya ell era el mantide ¡Hay! Erel dimoni que el persegex, ara be i no tig cap pal. Hay pobre de mino se pas que am fach ai man baich ma cansu currigen i ancara ma parderia mes par aqui dins de aquet bosch diabolich. Ya se que fere li fere forsa cumplimens y fen el desentes.
  Mentide   - Ya som santid lu que deyes.
  Giñol   - I que deiem?
  Mentide   - Soc un homa mol desmemoriad y casi no man racordu, bols fe el fabor de repatir lu que deya?
  Giñol   - Si deyem que currabia un homa mol bo i que sabia da mols bons consells.
  Mentide   - Ya no man racurdaba moltas grasias.
  Giñol   - Ampro vuleu di que vos no sou el mantide.
  Mentide   - Ya mas cunagut gamarus.
  Guiñol   - Buenu pasiube, manbach.
  Mentide   - Tanbas yo tabe bing.

2ª Part
  Guiñol   - Grasias a Deu que som arribat a casa del meu amu am pro a un sa ficat li Isidru ya al deu parsagi al dimoni. Deu tani una po. Bach a casal.
  Isidru   - ¡Ola Giñol! el dimoni mashasta persegin no saps pas a un tes el cami de casa
  Guiñol   - Si ca u se merchem. 'Sí que ho sé. Marxem.'
  Isidru   - Afañemsa que ya bech a mal dimoni 'Afanyem-nos que ja veig el dimoni' sa pusat un barret per que no al cunechem 'perquè no el coneguem'. Yo ya al cunecperque sa li veu una baña.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El teu comentari es publicarà quan haurà estat revisat.