F

Pesat i pesant

Pesat és el participi del verb pesar. El farem servir per construir els temps compostos d'aquest verb pesar:
       "M'han pesat la maleta i no fa pas més de 25 kg"
Però també és adjectiu.
   "Aquell nen és un pesat" Pesant és un altre adjectiu equivalent a pesat. Anirà sempre qualificant el nom. Té plural: pesants però no té femení, no es pot dir pesanta:
 DIEC.


   Mirem els adjectius 'pesat' i 'pesant' al diccionari Alcover-Moll.    
       
El fet que el castellà només tingui la paraula pesado que serveix tant d'adjectiu com de participi, ha fet que el nostre adjectiu català pesant no es faci servir quasi gens. Anys endarrere era usual. Només es feia servir pesat quan et deien: "Ets un "pesat" o una pesada. Aquí es veu que no podem dir "Ets un pesant".

Mirem aquests exemples:
     "La meva maleta no és pas tant pesant com aquesta teva"
     "Dius que t'han pesat la maleta? Sí, ja me l'han pesada. És molt pesant perquè hi porto llibres".

En certs casos només s'hauria de fer servir la forma pesant, tan en masculí com en femení. Per exemple:
     "El plom i el mercuri són metalls pesants" .
     "L'aigua pesant es fa servir en experiments nuclears.
     "Aquests són els pesos pesants de l'equip".

     

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El teu comentari es publicarà quan haurà estat revisat.