F

Estudio, copio...

Sovint es diuen malament les paraules: "estudio", "copio", "canvio", "anuncio", etc. que s'han de dir "es-tu-di-o", "co-pi-o", can-vi-o", "a-nun-ci-o" i no "es-tu-dio", "co-pio", can-vio", "a-nun-cio" que seria castellà.

      La lletra negreta indica on hi ha l'accent prosòdic
Què us semblaria que les paraules, "confio", "refio" i "desafio" les diguéssim "con-fio", "re-fio" i "de-sa-fio". Segur que ens faría mal a les orelles, perquè estaria malament en castellà i en català. Doncs dir "es--dio", "-pio", càn-vio" ens haurien de fer el mateix mal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El teu comentari es publicarà quan haurà estat revisat.